Tomislav Dretar: Kur’anska istina potvrđena – Majmun postao od čovjeka

Publié le par Thomas Dretart

Tomislav Dretar, Le Beau 7-05-2010 20-15-28 79x95 

 

Tomislav Dretar: Kur’anska istina potvrđena – Majmun postao od čovjeka

 

Kur’anski ajet koji kaže da je Allah zle ljude pretvorio u majmune  može biti prihvaćen kao istinit. Znanstvenici, antropolozi, genetičkim

istraživanjima ustanovili su da čovjek nije proizašao evolutivnim putem iz majmuna već da je prvo postojalo jedno homonoidno biće, za-

jednički predak budućem čovjeku i budućem majmunu. Dakle, izravnom intervencijom u genetski kod potomstva tog humanuma došlo je

do razdvajanja stabla na dvije grane, ljudsku i majmunsku. Današnji homo informaticus rođeni je stričević šimpanzi. Ovo je naravno jed-

na jako pojednostavljena tvrdnja, ali u osnovi istinita , dokazana, provjerena. Ostaje još za provjeriti da možda nije bilo obratno. Jer su

ljudska zla tolika da bismo svi trebali skakati po drveću i ljuljati se na lijanama.

 

 

Tomislav Dretar: Kur’anska istina potvrđena – Majmun postao od čovjeka

Tomislav Dretar, Le Beau 7-05-2010 20-15-28 79x95

Tomislav Dretar: Kur’anska istina potvrđena

             – Majmun postao od čovjeka

2010-10-10 

Kur’anski ajet koji kaže da je Allah zle ljude pretvorio u majmune  može biti prihvaćen kao istinit. Znanstvenici, antropolozi, genetičkim

istraživanjima ustanovili su da čovjek nije proizašao evolutivnim putem iz majmuna već da je prvo postojalo jedno homonoidno biće, za-

jednički predak budućem čovjeku i budućem majmunu. Dakle, izravnom intervencijom u genetski kod potomstva tog humanuma došlo je

do razdvajanja stabla na dvije grane, ljudsku i majmunsku. Današnji homo informaticus rođeni je stričević šimpanzi. Ovo je naravno jed-

na jako pojednostavljena tvrdnja, ali u osnovi istinita , dokazana, provjerena. Ostaje još za provjeriti da možda nije bilo obratno. Jer su

ljudska zla tolika da bismo svi trebali skakati po drveću i ljuljati se na lijanama.

Publié dans Livres

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article